fbpx

ไปดูโบสถ์ วังและซากที่เหลือจากจักรวรรดิโรมันในจุดกำเนิดมัสตาร์ดชื่อดังก้องโลก

ดีฌงเป็นเมืองในฝรั่งเศสด้านตะวันออก มีชื่อเสียงไปทั่วโลกด้วยมัสตาร์ดดีฌง โดยที่เป็นอดีตชุมชนโรมัน พื้นที่นี้มีซากโบราณสถานจากจักรวรรดิโรมันที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้ ในช่วงยุคกลาง เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและศิลปะ เพลิดเพลินกับลักษณะสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและน่าสนใจ ซึ่งสร้างขึ้นโดยราชวงศ์ที่ปกครองหลายราชวงศ์ในช่วงหลายร้อยปี

เชฟท้องถิ่น ฌอง เยฌง สร้างสรรค์มัสตาร์ดดีฌงขึ้นในปี 1856 ด้วยการเปลี่ยนนำส้มสายชูที่ใข้โดยทั่วไปในมัสตาร์ดอื่นๆ พร้อมด้วยน้ำองุ่นเขียว น้ำผลไม้รสเปรี้ยวที่ได้มาจากองุ่นที่ยังไม่สุก

ไปดูโบสถ์โนเทรอดาม ซึ่งน่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดบนเส้นขอบฟ้าของดีฌง การออกแบบสไตล์โกธิกของโบสถ์สมัยศตวรรษที่ 13 นี้ มีจุดเด่นที่ยอดโบสถ์ที่สูงตระหง่าน หน้าต่างและซุ้มประตูที่ละเอียดประณีต ตะลึงลานกับการ์กอยล์รูปร่างประหลาด 51 ตัว ซึ่งบางตัวทำหน้าที่เป็นน้ำพุ ไปอธิษฐานที่นกเค้าแมวแห่งโนเทรอดาม ซึ่งถูกแกะสลักลงในผนัง แต่เสียรูปทรงไปแล้ว เมื่อเวลาผ่านไป จากธรรมเนียมการถูด้วยมือซ้ายในขณะอธิษฐาน

เยี่ยมชมอาสนวิหารดีฌง ซึ่งมีอายุย้อนกลับได้ถึง ค.ศ. 1016 เพื่อสำรวจสถาปัตยกรรมแบบโกธิกและการออกแบบคล้ายปราสาท เพลิดเพลินกับบรรยากาศที่สงบภายในสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่นี้ เครื่องดนตรีออร์แกนที่น่าประทับใจ ติดอยู่เหนือทางเข้า และมีหน้าต่างกระจกสีเต็มผนัง สำรวจห้องใต้ดินแบบโรมาเนสก์ และรูปประติมากรรมจากสหัสวรรษที่แล้ว

เดินเล่นไปตามจัตุรัสเสรีภาพในใจกลางย่านประวัติศาสตร์ของเมือง ซึ่งมีรูปทรงครึ่งวงกลม โดยมีพระบรมรูปของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงม้า เพลิดเพลินกับโอเอซิสและความงดงามของย่านใจกลางเมือง ซึ่งมีอายุย้อนกลับได้ถึง ค.ศ. 1686

ลานเดินแห่งนี้ประกอบด้วยวังท่านดยุค สิ่งปลูกสร้างสมัยศตวรรษที่ 14 ในแบบโกธิก ปัจจุบันใช้เป็นศาลากลางเมืองดีฌง ร่วมบริการนำเที่ยววังในภาษาอังกฤษ ขึ้นไปบนหอคอยฟิลีปเลอบง เพื่อชมทัศนียภาพที่ไม่มีสิ่งใดบดบังของตัวเมือง แม่น้ำโซน และไร่องุ่นที่ล้อมรอบ

เข้าร่วมเทศกาล Gastronomic Fair ซึ่งจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงของทุกปี ดีฌงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมบนเส้นทางจากปารีสไปลียง สองเมืองที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส

ส่งข้อความเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม